Cảm giác rất mạnh và đéo ai dám làm chuyện này , đúng là tụi tây nó mới có khả năng này thôi

Loading the player...