Em học sinh bím đẹp bán dâm sau giờ học Mihono, sướng còn gì, Xem jav hd em chẳng rên rỉ sung sướng nguyên buổi chiều qua đó hay sao… anh khách xin anh đấy, tha cho anh khách đi được không… muốn anh tha cho thì không phải là không được, dự án xxx, em phải tìm cách cho công ty riêng của anh trúng thầu, chỉ cần như vậy là anh sẽ bỏ qua cho em… làm sao anh khách làm được, anh khách đâu có quyền quyết định trong chuyện này… em yên tâm, chỉ cần em cung cấp cho anh giá bỏ thầu của các công ty khác, chuyện này với em dễ như trở bàn tay thôi mà,…