Mẹ vợ tương lai thèm cặc gạ tình chàng rể mới, bốc chàng rể lên cao nhấn chìm xuống, beeg thì phát hiện mình đang quay cuồng, khi trồi nổi lên thì không có trông thấy mẹ vợ, à.. áo phao cứu sinh của mẹ vợ bị chuyện gì xảy ra vậy. Sau khi con rể cùng mẹ vợ lần lượt bám lấy chiếc cano, đột nhiên con rể mới phát hiện áo phao cứu sinh của mẹ vợ đã bị xẹp lép rồi, bên trong hơi khí bị xì hết, bây giờ thì không có chút nào tác dụng có thể cứu sống khi bị chìm. Hì nguy hiểm thật, có thể là vừa rồi bị mảnh vở của chiếc cano đâm thủng áo phao, khi chàng rể nổi lên mặt nước mới …