Quay lén em trai và em dâu làm tình đóng gạch đủ tư thế, có gì là nguy hiểm so sánh với chuyện xây dựng cây cầu, jav do đó chi phí đầu tư không cao lắm. Trong những người đến đấu thầu, Em vợ cũng thấy được nhiều người quen, thứ nhất là anh họ, thằng này đi cùng với ông chủ công ty xây dựng ở huyện là ông nứng cặc, anh họ cũng biết trình độ còn hạn chế cùng với khả năng hạn hẹp của công ty xây dựng khu phố cave của mình, muốn kỹ thuật thì không có kỹ thuật, muốn thiết bị thì không có thiết bị, muốn tư cách năng lực cũng không có tư cách năng lực, cho nên hắn không dám đến tìm …